Nieruchomości

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Pomagamy Klientom:

 • Obrót nieruchomościami

  • Sporządzamy projekty umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości i aneksów do tych umów.
  • Dokonujemy audytu prawnego nieruchomości przed ich zakupem.
  • Opiniujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Najem i dzierżawa nieruchomości

  • Pomagamy w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości - sporządzamy i opiniujemy projekty umów najmu lokali użytkowych (handlowych), niemieszkalnych (np. garaży) i mieszkalnych, w szczególności umów najmu okazjonalnego.
  • Doradzamy w zakresie możliwości rozwiązania umowy najmu oraz okresu jej wypowiedzenia zarówno przez najemcę jak i wynajmującego, jak również w kwestii możliwości dokonania eksmisji z lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.
  • Redagujemy aneksy do umów najmu i dzierżawy, prowadzimy negocjacje w zakresie rozwiązania umowy za porozumieniem Stron, jak również negocjujemy w imieniu Klientów obniżenie wysokości należnego czynszu najmu w czasach kryzysu.
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości

  • Reprezentujemy:
   - wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jak również zasądzenia należnego odszkodowania
   - w sprawach związanych z budową sieci przesyłowych na stanowiących ich własność nieruchomościach, w tym w zakresie uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.
   - w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
  • Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, w szczególności w zakresie składania wniosków o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.


 • Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych

  • Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami i organami administracji publicznej.
  • Świadczymy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, w szczególności polegającą na przygotowywaniu projektów potrzebnych dokumentów, sporządzaniu opinii prawnych oraz udzielaniu porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami.

   Paweł Jurkowski Kancelaria Radcy Prawnego
   ul. Poznańska 24/1
   85-129 Bydgoszcz

   Otwarte pn.-pt. 8:00-16:00
   biuro@pjkancelaria.pl
   +48 691 795 310
   Projekt i realizacja