Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej. Dedykowana jest w szczególności dla start-up’ów, jednakże można w niej prowadzić dowolną działalność. W zakresie Prostej spółki akcyjnej Kancelaria świadczy następujące usługi.

Zakładanie prostej spółki akcyjnej

Zajmujemy się kompleksowo całym procesem zakładania prostej spółki akcyjnej tj.:

 • przygotowaniem umowy prostej spółki akcyjnej,
 • rejestracją prostej spółki akcyjnej w KRS,
 • przygotowaniem uchwał powołujących organy Prostej spółki akcyjnej (zarząd, rada dyrektorów, rada nadzorcza).

Obsługa działalności prostej spółki akcyjnej

W toku prowadzenia działalności prostej spółki akcyjnej może zajść potrzeba wprowadzenia pewnych modyfikacji. Chodzi o zmiany w składzie organów (zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej) albo zmiany dotyczące akcjonariuszy (zbycie akcji, wejście nowego akcjonariusza, wyjście akcjonariusza ze spółki). Może zdarzyć się również konieczność wyemitowania nowych akcji prostej spółki akcyjnej (podwyższenia kapitału akcyjnego).

W ramach działalności prostej spółki akcyjnej:

 • doradzamy w zakresie ewentualnych zmian w umowie spółki, zbycia akcji, zmian w organach spółki,
 • przygotowujemy umowy sprzedaży lub darowizny akcji prostej spółki akcyjnej,
 • wprowadzamy do umowy prostej spółki akcyjnej zapisy, które zabezpieczają interesy akcjonariuszy: w zakresie uprzywilejowania ich akcji, prawa pierwokupu, prawa poboru akcji, zasad wyjścia inwestycyjnego ze spółki tzw. prawo pociągnięcia (klauzula drag along), prawo przyłączenia się (klauzula tag along), klauzula shotgun (pozwalająca wspólnikowi złożyć ofertę wykupu drugiego wspólnika za określoną kwotę),
 • przeprowadzamy procedurę emisji nowych akcji prostej spółki akcyjnej (podwyższenie kapitału akcyjnego),
 • przygotowujemy uchwały w sprawie odwołania lub powołania członków do zarządu, rady dyrektorów, rady nadzorczej,
 • przygotowujemy protokoły i uchwały na zwyczajne i nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Prostej spółki akcyjnej,
 • prowadzimy przekształcenie spółki w prostą spółkę akcyjną,
 • składamy wnioski o rejestrację zmian prostej spółki akcyjnej do KRS przez Portal Rejestrów Sądowych.

Likwidacja prostej spółki akcyjnej

Czasami zdarza się, że z jakichś względów trzeba zamknąć działalność spółki. Dzieje się tak w sytuacji kiedy został osiągnięty cel dla którego spółka została powołana (np. realizacji inwestycji), nie dogadujemy się ze wspólnikami, którzy mają inną wizję biznesu lub działalność jest nierentowna.

Likwidacja spółki ma na celu usunięcie jej z obrotu prawnego tj. zaprzestanie istnienia spółki. Likwidacja prostej spółki akcyjnej możliwa jest w dwóch procedurach: tradycyjnej oraz uproszczonej, która jest niemożliwa w przypadku innych spółek.

Tradycyjna likwidacja Prostej spółki akcyjnej

Tradycyjna procedura likwidacji spółki kapitałowej znana przed wejście w życie prostej spółki akcyjnej składa się z 3 etapów:

 • uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki;
 • przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego (jego celem jest zakończenie bieżących spraw oraz sprzedanie majątku spółki);
 • wykreślenie spółki z KRS.

Uproszczona likwidacja Prostej spółki akcyjnej

Uproszczona likwidacja jest możliwa wyłącznie w prostej spółki akcyjnej (nie ma możliwości jej przeprowadzenia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółce akcyjnej). Polega ona na przejęciu całego majątku spółki likwidowanej przez jednego z akcjonariuszy. Jest to zatem znacznie prostsze rozwiązanie niż procedura tradycyjna, która wymaga aż 3 etapów.


PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – pytania i odpowiedzi

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną?

Prostą Spółkę Akcyjną można założyć w tradycyjny sposób – u notariusza, jak również online przez system S24 (wymagany jest profil zaufany ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny).

Jak zarejestrować Prostą Spółkę Akcyjną w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Jeśli umowa Prostej Spółki Akcyjnej została zawarta przed notariuszem, wniosek o rejestrację Prostej spółki akcyjnej należy złożyć w Portalu Rejestrów Sądowych. Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego można składać wyłącznie w formie elektronicznej – wnioski w formie papierowej nie będą rozpatrywane przez Sąd.

Jeśli umowa została zawarta na podstawie wzorca przez system S24 wniosek o rejestrację Prostej spółki akcyjnej należy złożyć przez system S24.

Założenie Prostej spółki akcyjnej – lepiej u notariusza czy online system s24?

Założenie proste spółki akcyjnej u notariusza jak i przez system s24 ma swoje wady i zalety. Założenie Prostej spółki akcyjnej online będzie szybsze (rejestracja w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku). Z kolei zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej u notariusza jest konieczne jeśli w umowie spółki mają się znaleźć nie tylko podstawowe zapisy określające prawa i obowiązki akcjonariuszy.

Kiedy powstaje prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna powstaje w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast w momencie zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji.

Ile kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej?

Opłaty urzędowe za założenie prostej spółki akcyjnej wynoszą: 600 zł w przypadku zawierania umowy spółki u notariusza (tradycyjnie) oraz 350 zł w przypadku zakładania prostej spółki przez Internet (portal S24).

Jaki jest minimalny kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej?

Minimalny kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej wynosi zaledwie 1 zł.

Czy prosta spółka akcyjna podlega PCC?

Wkłady wnoszone przez akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej w odróżnieniu od innych spółek kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.) nie są opodatkowane PCC. Prosta spółka akcyjna nie podlega opodatkowaniu PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Jaka księgowość w prostej spółce akcyjnej?

Dla prostej spółki akcyjnej trzeba prowadzić pełną księgowość, ponieważ jest to spółka kapitałowa (jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).


PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – blog

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Bloga na którym w prosty i przejrzysty sposób wyjaśniamy wszelkie kwestie związane z Prostą Spółką Akcyjną, czyli jej zakładaniem, prowadzeniem, działaniem oraz likwidacją.

prosta-spolka-akcyjna-blog.pl