Nieruchomości

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie świadczenia usług związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Pomagamy Klientom:

Obrót nieruchomościami

• Sporządzamy projekty umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości i aneksów do tych umów.
• Dokonujemy audytu prawnego nieruchomości przed ich zakupem.
• Opiniujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości.

Najem i dzierżawa nieruchomości

• Pomagamy w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości - sporządzamy i opiniujemy projekty umów najmu lokali użytkowych (handlowych), niemieszkalnych (np. garaży) i mieszkalnych, w szczególności umów najmu okazjonalnego.
• Doradzamy w zakresie możliwości rozwiązania umowy najmu oraz okresu jej wypowiedzenia zarówno przez najemcę jak i wynajmującego, jak również w kwestii możliwości dokonania eksmisji z lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego.
• Redagujemy aneksy do umów najmu i dzierżawy, prowadzimy negocjacje w zakresie rozwiązania umowy za porozumieniem Stron, jak również negocjujemy w imieniu Klientów obniżenie wysokości należnego czynszu najmu w czasach kryzysu.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

• Reprezentujemy:
- wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jak również zasądzenia należnego odszkodowania
- w sprawach związanych z budową sieci przesyłowych na stanowiących ich własność nieruchomościach, w tym w zakresie uzyskiwania wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.
- w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,

• Świadczymy pomoc w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości, w postępowaniach wieczystoksięgowych, w szczególności w zakresie składania wniosków o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Domy na wodzie - houseboat

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się również pomocą prawną w zakresie obrotu domami pływającymi na wodzie (barkami mieszkalnymi) nazwanymi "houseboat" (ang. "łódź mieszkalna"). Mimo, że formalnie takie domy na wodzie są statkami (jachtami) czyli nie są nieruchomościami, to dają one możliwość komfortowego mieszkania dla całej rodziny. Jednak w odróżnieniu od nieruchomości dają możliwość przemieszczania się, dzięki czemu każdego dnia można mieć inny widok z okna. W praktyce houseboat to taki kamper tylko, że na wodzie. Houseboaty stanowią bardzo popularną formę mieszkania oraz sposobu na spędzenie wolnego czasu, szczególnie w Państwach Europy Zachodniej, jednakże stają się coraz bardziej popularne również w naszym kraju. Dla naszych Klientów przygotowujemy oraz analizujemy:
• umowy sprzedaży domów na wodzie (houseboatów),
• umowy najmu domów na wodzie (houseboatów),
• umowy na budowę domów na wodzie (houseboatów).

Kompleksowa obsługa wspólnot mieszkaniowych

• Reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe przed sądami i organami administracji publicznej.
• Świadczymy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, w szczególności polegającą na przygotowywaniu projektów potrzebnych dokumentów, sporządzaniu opinii prawnych oraz udzielaniu porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami.

W jakiej sprawie możemy Ci pomóc?