Prawa konsumentów

Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą, jeśli przedmiot tej umowy nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową. Warto zatem wiedzieć, że nawet osoba wpisana do CEIDG (przedsiębiorca) zawierająca umowę z drugim przedsiębiorcą, lecz nie w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (np. przy zakupie kanapy do domu) będzie konsumentem.

Warto o tym pamiętać, bo konsumentowi jako “słabszej” stronie umowy przysługują konkretne uprawnienia mające na celu zwiększenie jego ochrony. Do uprawnień tych w szczególności zalicza się prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet lub telefonicznie) lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również uprawnienia z tytułu rękojmi

• pomagamy Klientom w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji przy umowach sprzedaży (np. samochodu), umowy o dzieło i umów zawartych z deweloperami;

• Udzielamy porad prawnych w zakresie praw i obowiązków związanych z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, w którym mecenas Paweł Jurkowski tłumaczy co zrobić w przypadku wad i usterek nieruchomości.

W czym możemy Ci pomóc?