Branża IT

Branża IT (ang. Information Technology) jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w gospodarce. Definiuje się ją jako całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji. W konsekwencji branża IT działa na styku informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne techniki związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji.

Wspieramy naszych Klientów w branży IT tworząc oraz opiniując:

umowy wdrożeniowe Agile;
• umowy na stworzenie oprogramowania, portalu, aplikacji;
• umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie do programów i aplikacji mobilnych (software);
• umowy licencyjne na software (programy, aplikacje mobilne);
• umowy na dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania;
• umowy na usługi serwisowe (SMA);
• umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA);
• umowy hostingowe;
• umowy outsourcingu;
regulaminy usług serwisowych oraz polityki prywatności.

Formularz kontaktowy