Prawo gospodarcze

"W biznesie nie dostajesz tego, na co zasłużyłeś -
dostajesz to, co wynegocjowałeś"
- Chester L. Karrass
Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, wykorzystując w tym zakresie doświadczenie zdobyte podczas obsługi prawnej przedsiębiorców. W szczególności dla naszych Klientów:

Zakres usług:

• przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy handlowe, w szczególności umowy o współpracy, umowy sprzedaży, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy dystrybucji; umowy agencyjne; umowy franczyzowe

• pomagamy w negocjacjach

weryfikujemy wzory umów pod kątem zabezpieczenia interesów naszych Klientów

• analizujemy umowy pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa

doradzamy podczas realizacji umów handlowych oraz w zakresie roszczeń z nimi związanych

• przygotowujemy oraz opiniujemy porozumienia, ugody, pisma, listy intencyjne, jednostronne oświadczenia woli

• reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego

• prowadzimy mediacje oraz rozmowy ugodowe

• podejmujemy również działania windykacyjne
- dochodzimy przysługujących Klientom roszczeń, w szczególności zapłaty należności na etapie przedsądowym oraz sądowym i egzekucyjnym